23 ian. 2013

Cu Gregory Corso, despre libertateŞi că n-am aderat
     la Dumnezeul niciunui om
nici la inteligibilul
     Absolut
nici la inexplicabila
     nevăzută suflare
          a puterii Omnipotente.
–că am simţit totuşi
     lipsa teribilă
cuprinsă teribil
     în ardoarea
          hiero-fanică
şi n-am căzut
     în genunchi
          pios şi abject
şi nici măcar
      o secundă
n-am cedat
      căldurii
      şi siguranţei
îmbrăţişărilor-zeului.
–că n-am aderat
     la trinităţi esoterice
şi nu m-am supus
     ambiguităţilor docte
ca sufletul meu să nu
     prindă forma
     credinţei absurde
–că am stat
     între fraţi
şi-am ajutat pe bătrâni
     pe săraci
şi pe tineri
pentru toţi aceştia
      am deschis uşa
ca o faptă a Mântuitorului
Asta să fie metafora mea
eu care cu spirit
      autohton
stau în faţa
      universului
singur
liber de zei
       tată al copiilor mei
şi cu inelul poeziei
       pe deget –Mult mai frumoasă în engleză, fireşte. Am luat-o din Olson, Kirby – Gregory Corso – Doubting Thomist, Ed. Southern Illinois University Press, Carbondale 2002

Fire Report – No Alarm

And that I did not adhere
to any man’s God
neither a comprehensible
Absolute
nor the inexplicable
unseen breath
of Omnipotent power
—that I did indeed feel
the awesome lack
that in Heirophantic
ardour
is awesomely contained
and not fall to
my knees
in abject piety
or even for a failing
moment
give in
to the warmth
and secure
of God-embracement
—that I did not adhere
to arcane trinities
or bow to lettered
ambiguity
so that my soul
be stencilled
in wanton faith
—that I stood
amongst the brethern
and aided the old
and poor
as well the young
all for whom I
did open the door
like an act of Jesus
Such be my metaphor
who with autochthonal
spirit
stands before the
universe alone
God-free
father of my children
and upon my finger
the ring of poetry—